Nekas nav bijis- …nekas vairs arī nebūs!!! -tik sniegs ir snidzis – lietus logā lijis!

Nekā jau nav, Vien čukstā pārvērsts kliedziens. Vai tiešām tas tā sāp, Kad aiztrauc
02.07.2011
Es kaijām vaicāju, kur esi Tu? Es viļņiem jautāju, ko mīļais dari Tu? Bet kaijas žēli
02.07.2011

Nekas nav bijis-
…nekas vairs arī nebūs!!!
-tik sniegs ir snidzis – lietus logā lijis!
Ir sveces degušas un sirdis līdzi tām,
-jo ticējām mēs pasakām!
…nu pāri palicis nav vairs nekas…
Vien sirdī skumjas- acīs asaras….