Laiks ir nosprausts, šķiršanās top… Tu esi nolēmis būt bez manis. Kā varēsi pārdzīvot

Melns klusums pār manu dzīvi un mēmums tāds, ka dvēselē sāp, un savādas baiļu trīsas
02.07.2011
Piedod, ja vari, ja nevari – arī piedod….
02.07.2011

Laiks ir nosprausts, šķiršanās top…
Tu esi nolēmis būt bez manis.
Kā varēsi pārdzīvot Tu šo,
Un kā tad es bez Tevis?..

Bez Tevis saule nespīdēs,
Bez Tevis acis neredzēs,
Bez Tevis putni nedziedās,
Bez Tevis bēdu laiki nāks…

Kā varēsi dzīvot Tu bez manis?
Kas mīlēs Tevi, kā es?
Kā vari atraut mani no sevis?
Ja esi mani sevī ieaudzējis.

Mums jābūt kopā ilgi dzīvi
Un nevajg sevi maldināt.
Mēs esam spējīgi tikai divi
Šo grūto dzīvi turpināt.

Tu man esi klinšains pamats,
Es Tev maiguma avotiņš,
Un nekādas mums nedraud lamatas,
Kamēr dzīvs mūsu kopības gariņš.

Bet kopības gariņš pazudis,
Aizgāja sargāt citus…
Kurš tam durvis atvēris
Un ļāva pamest mūs?