Mīli mani franču mēlē, Tev ir lemts šo stīgu skart. Spēle, dvēseliski spēlē Nu vairs

Ko gan vārdi spēj sacīt? Nojautas, nojautas vien, rokas spiediens, skats acīs, vieno
02.07.2011
Jūra var izžūt, akmens var sabirst, Bet mirklis tāds paliek, Kamēr kāds nav teicis –
02.07.2011

Mīli mani franču mēlē,
Tev ir lemts šo stīgu skart.
Spēle, dvēseliski spēlē
Nu vairs nevar citādāk.
Ar visgrēcīgākām liesmam
Manā cellē sveces deg.
Ar vissvētākajām dziesmām
Sirds uz neprātību iet.