Balts ir akāciju palags, vai tu gribi tajā gulēt? Vai tu negribi vai gribi, būs tev akāciju

Skat kur debesīs divas zvaigznes spīd, Tās skatās viena uz otru un nebeidz skumt. Liels
02.07.2011
Pilns ziedošas mīlas, Pilns naksnīga klusuma, Pilns teiksmainu sapņu, Pilna saulaina prieka
02.07.2011

Balts ir akāciju palags,
vai tu gribi tajā gulēt?
Vai tu negribi vai gribi,
būs tev akāciju palags.
Vai tu negribi vai gribi,
būs tev manas vēsās rokas,
un uz katras tavas bēdas
Viena zaļa kļavas lapa.

Alus putos biezu putu,
Tu tur muti atveldzēsi
un kā rudens rītā zirgu
Peldināsi savu sirdi.
Guli, guli manā klēpī,
vai mēs negribam vai gribam,
Melnā naktī aužas diena,
Baltais akāciju palags.
( M.Čaklais).