Ak, Janvāri, Janvāri, Liec sirdīm smiet Un zvaigznēm diet, Kvēlo domu zirgus sapos ceļam

Es tev atdošu sevi visu Un neprasīšu ne nieka, Man nevajag – dzīvošu tālāk No Tavām
02.07.2011
Tevi ļoti mīlu es,tāpēc lasu zemenes. Apkārt lido kamenes,tās man labas ziņas nes.
02.07.2011

Ak, Janvāri, Janvāri,
Liec sirdīm smiet
Un zvaigznēm diet,
Kvēlo domu zirgus sapos ceļam vāri,
Lai tie sniegotās ārēs tālu nevar skriet.

Palūkojies sev visapkārt, draugs,
Gaidi vienīgo, kas ciemos Tevi sauks,
Kad ziemas vēji asi sejā trauks,
Domu zirgiem sniegpārslas tad ceļu jauks.

Ak, Janvāri, Janvāri
Ir Tavā varā viss:
Domu kamanās sēsties,
Traukties klajumiem pāri,
Kamēr sirds vēl nesteidz atdusēties.

/A.Freiberga/