Es pielēcu kājās un skrēju prom, bet tā skrēju, lai ieskrietu tev tieši rokās!