Man nav burvju vārdu, Man nav trīs Laimes Mātes vēlējumu Un mans spēks ir puteklis Dieva

Nāc iesim un apsnigsim klusi, lai smaržu kupenās sapņu nakts plaukst, ar rožu ziedlapām
02.07.2011
Es palūgšu baltajam eņģelim
23.12.2011

Man nav burvju vārdu,
Man nav trīs Laimes Mātes vēlējumu
Un mans spēks ir puteklis Dieva saujā,
Bet es:
Ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk,
Ticu Ziemassvētku brīnumam,kuram dvēselē jāienāk!

Dieva svētītus Ziemassvētkus , stabilus un tikai pozitīvām pārmaiņām bagātu Jauno gadu!