Velk ragaviņas vecītis Tur iekšā maita zirgs Tas egīti ir apgrauzis Un tagat skaļi