Tikai gadu šķirtnei pāri tikt manu mazputniņ, cīrulīt! Janvārī saule no citas puses