Kad gada visgarākās naktis nāk ar tumsu mūs biedēt, mēs katrs pa svecītei iededzam

Balti var nosnigt pār zemi sniegs, Rāmi var pieskarties laimes mirklis, ierausties klēpī
02.07.2011
Ar skuju smaržu un brīnuma gaidām Ziemsvētku vakars Jau logā mirdz… Raugoties svecīšu
02.07.2011

Kad gada visgarākās naktis
nāk ar tumsu mūs biedēt,
mēs katrs pa svecītei iededzam,
lai liesmiņas tumsu kliedē.

Priecīgus un līksmus svēkus!!!!