Mūs Jānītis klēti taisa, grib rudeni sievu ņemt. Ne jumtiņa,ne spārĪtes, Jau gultiņa