Agri lēca saulīte Lieldienu rītinā Pats Dieviņš staigāja Pa zaļu zālīti