Zaķis paklupis un kritis Vienu kāju stipri sitis Tomēr laimīgs nu ir tas Olas dzīvas,veselas!