Mīlestība iekaro cilvēka sirdi, tā uzvar neticību. Mīlestība pasauli tuvina Dievam.