Zaķīts olas izperēja Uz akmeņa tupēdams; Lieldienās tās apdauzīja Garām ejošs meitu