Mīksts un apaļš šis tik smaida. Pūpolītis svētkus gaida. Kadiķītis blakus smej, Saule