Zaķīts zilus dūmus pūta, Sveicienus no manis sūta; Cieni olas tā kā nākas, Jo no olām