Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā lecoša saulīte !? Slimība ārā

Pāri laukiem zaķis cilpo, Tā kā vējš gar ausīm svilpo! Nevaicāsim kur tas nesas, Ka
02.07.2011
Nepadodies tautu meita, Vīru svētkus svinēdama. Sit tautieša olas pušu, lai plīst
02.07.2011

Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā lecoša saulīte !?
Slimība ārā, veselība iekšā !!

Pūpola maigumā izplaucēt dienu
aizņemt no saulītes gaismiņu vienu
ielikt to sirdī un izbaudīt dienu
kurā nav sāpju
kurā nav naida
izbaudīt dienu kā pūpolam maigam
izbaudīt dienu
lai atplauksti priekā
pūpola maigumā
pūpola laimē
saulīte balta kad skatās tev vaigā…