Klupdams krisdams zaķis skrien, Svētku garu katram sien, Pienes olas katram klāt, Lai