Auksti vēji norimuši, Mākonīši izgaisuši, Veras plaša debestiņa, Atnāk gaiša Lieldieniņa.