Pāri laukiem zaķis cilpo, Tā kā vējš gar ausīm svilpo! Nevaicāsim kur tas nesas, Ka