Lai katram tas, kas nepieciešams: sievietēm – olas, vīriešiem – zaķi, jaukiem zaķiem