pantini.co

Lieldienām

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

atkūst ledus
atkūst smiekli
un tu atkal lidot vari
ūdens straumes tevī dzīvas
tik daudz sirdī mīlestības
atkūst ledus atkūst smiekli
atkūst tava dzīves ziņa
tik daudz tevī karstas uguns
tik daudz tevī Dieva ziņas
atkūst ledus
atkūst sarma
atkūst visa ziemas daba
sasilst saulē tavi vārdi
sasilst tava
mīlestība…
Inese Tora

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

atkuust ledus
atkuust smiekli
un tu atkal lidot vari
uudens straumes tevii dziivas
tik daudz sirdii miilestiibas
atkuust ledus atkuust smiekli
atkuust tava dziives zinja
tik daudz tevii karstas uguns
tik daudz tevii Dieva zinjas
atkuust ledus
atkuust sarma
atkuust visa ziemas daba
sasilst saulee tavi vaardi
sasilst tava
miilestiiba...
Inese Tora

Skatīt oriģināla formā

, , , , , , , , , , , ,