Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku. Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt. Vēja laikā

Šodien Jūsu kāzu dienā Sveicam Jūs no sirds! Lai Jums vienmēr tā kā šodien Acis laimē
02.07.2011
Gadiem kāpuši vienā kalnā Divi cilvēki saprot un jūt – Pēc kopīgi pārciestām salnām
02.07.2011

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)