Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku. Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt. Vēja laikā

Lai jūs saprot un mīl uz zemes un sargā no debesīm !
02.07.2011
Saviem bērniem mēs varam atstāt divus vērtīgus mantojumus. Viens no tiem ir saknes, otrs-spārni.
02.07.2011

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)