Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku. Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt. Vēja laikā

Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie putni Katru
02.07.2011
Dvēselīte rasas lāsēs – Ne jau zvaigžņu, tikai rasas – Viņpus prieka, viņpus bēdas
02.07.2011

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)