Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku. Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt. Vēja laikā

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. No nedienām
02.07.2011
Es gribu, lai mana mūža sekundes tava sirds skaita krūtīs, Lai manām drūzmainām domām
02.07.2011

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)