Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku. Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt. Vēja laikā

Vien abi kopā Jūs esat debesis, Vien abi kopā jūs esat strauts, kam kristāla lāses
02.07.2011
Lai jūsu laimei jūras plašums Un mīlestībai – saules mūžs!
02.07.2011

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)