Lai jūs saprot un mīl uz zemes un sargā no debesīm !