Paliec tāla, vakarblāzma, Nesteidzies pār kalnu pretī. Vēl jau atvasaras stunda Druvā