Šajā dienā sveicam Tevi, Visu labu vēlējam. Visu Tev piedodam Lai Tu mums piedotu.