Tiem, kas krustceļos vieglumu meklēt ies, Izbirs pēdējie cerību graši. Mēs no grūtuma

Tukstoš dzidru saules staru Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. Prieku, laimi, veselību Vēlam
02.07.2011
Kas skaistāks- ceriņi vai rozes? To allaž grūti pasacīt, Bet cilvēks skaistāks vēl
02.07.2011

Tiem, kas krustceļos vieglumu meklēt ies,
Izbirs pēdējie cerību graši.
Mēs no grūtuma nedrīkstam baidīties,
Jo tas lielāks, jo lieli mēs paši.
/L.Vāczemnieks/