Lai laika avotos Tu neizsīksti. Lai esi tā kā mežezers arvien. Kas viļņu dziesmai

Tukstoš dzidru saules staru Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. Prieku, laimi, veselību Vēlam
02.07.2011
Kas skaistāks- ceriņi vai rozes? To allaž grūti pasacīt, Bet cilvēks skaistāks vēl
02.07.2011

Lai laika avotos
Tu neizsīksti.
Lai esi tā kā
mežezers arvien.
Kas viļņu dziesmai
dāvā sūpļa līksti.
Bet sevi ūdensrozes
sirdī sien!
(Kornēlija Apškrūma)