Bez ciešanām nav dzīve, Bez ērkšķiem nevar rozes būt. Bez pacietības dzīves ceļā

Tukstoš dzidru saules staru Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. Prieku, laimi, veselību Vēlam
02.07.2011
Kas skaistāks- ceriņi vai rozes? To allaž grūti pasacīt, Bet cilvēks skaistāks vēl
02.07.2011

Bez ciešanām nav dzīve,
Bez ērkšķiem nevar rozes būt.
Bez pacietības dzīves ceļā
Pie īstas laimes nenokļut!

Lai skatiens skaidri redz,
ja dzīvē gadās līkums.
Un to,kas īsti liels,
Lai neizposta sīkums!