Tie mazie sīkie velniņi Kas ellē dzied tik priecīgi lai naktī tevi modina Un no manis