Tas nekas, ja zelta liesmu Dedz jau kļavas zars. Sirds pat rudenī zin dziesmu Kurā pavasars.