Pie šampja glāzes tu sēdīsies Un savu 21 dzimenīti svinēsi Tik žēl,ka blakus neesmu