Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos, ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā

Možu garu, radošu dzirksti un daudz prieka Par labi paveiktu darbu!
02.07.2011
Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā. Visi sīki žagariņi sidrabiņu vizināja.
02.07.2011

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par… nu, to jau Tev zināt labāk.
Lai veiksmīgs Jaunais gads!!!