pantini.co

8. martam

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Sieviete — tu esi trausla puķe,
kuru mīlestības reibons šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete – tu skaistākā starp puķēm —

Tava zieda kausā ģifts un medus,
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,
dziļi ceļos vajadzētu pakrist,
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,
Sieviete — tu esi skaistākā starp puķēm!

/Fricis Bārda/

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Sieviete — tu esi trausla pukje,
kuru miilestiibas reibons shuupo
smarzhiigos un siltos tumshos viljnjos,
galvaa mirdzinaajot zelta kroni.
Sieviete - tu skaistaakaa starp pukjeem —

Tava zieda kausaa gjifts un medus,
un pat enjgjelim, kas sniedzas dzert to,
dzilji celjos vajadzeetu pakrist,
gaisho pieri triis reiz piishljus skarot,
Sieviete — tu esi skaistaakaa starp pukjeem!

/Fricis Baarda/

Skatīt oriģināla formā

, , , , , ,