Sisties pisties tas nav grēks Tas ir mīlestības spēks Bet tā bērna dzemdēšana Īstas