Pāri laukiem zaķis cilpo Tā, ka vējš gar ausīm svilpo. Nevaicāsim, kurp tas nesas, Lai