Par draugu var saukt: Tikai to cilvēku, Kuram Tu vari uzticēt Savu dzīvi, savu sirdi Un