Neej man pa priekšu, jo nevēlos sekot. Nenāc aiz manis, jo nevēlos vest. Nāc man blakus