Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds, Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās.

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās.