Tajās lapās, ko mūžības Vēji nu šķirsta, Paliek cilvēka mūžs…

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…