Cik daudz prieka, cik daudz bēdu Glabā tēva mūža stāsts. Tomēr visiem laikiem pāri

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Cik daudz prieka, cik daudz bēdu
Glabā tēva mūža stāsts.
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.