Laiks apstājas ar skarbu piesitienu, Nav rītdienas, ir tikai vēja balss…

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss…