Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā un klusasi miers ar saviem spārniem sedz…

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
un klusasi miers ar saviem spārniem sedz…