…Visvarenākais vārds reiz sakrīt putekļos – Vien dzīve nebeidzas tā atmirdz Dieva

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

…Visvarenākais vārds reiz
sakrīt putekļos –
Vien dzīve nebeidzas tā atmirdz
Dieva vaigā
Ar kauju dārdoņu un sauli rasas zaigā.