Bez atstāta prieka prom negribu aiziet, kaut daļiņu gaismas sieka No manis sev paņemiet.

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Bez atstāta prieka
prom negribu aiziet,
kaut daļiņu gaismas sieka
No manis sev paņemiet.