Mēs klusējot paliekam… Vēji šalko un mierina mūs, Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē

No mazām sāpēm sirdis raud, No lielām – top tik klusas. Aud savu mieru, aud, Kaut cērtas
02.07.2011

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.