Nāc Laimīte istabā, Vecā gada vakarā, Ienes prieku, ienes laimi, Jaunā gada gājumā!