Liec, Laimiņa, ko likdama, Vecā gada vakarā; Ne liec zeltu, ne sudrabu, Noliec labu veselību.