Jānītim klaipu cepu Triju rītu malumiņu, Nu deviņi nevarēja Smaga klaipa kustināt.